ma – vr 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 |   Kerkstraat 4, Munstergeleen | 046 2060606

Praktijkinformatie

Waarvoor en wanneer kunt u bij ons terecht?

 

Openingstijden: De praktijk is doordeweeks geopend van 08.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur en bereikbaar op 046-2060606. 

Spoed: Indien er sprake is van spoed kunt u keuze 1 intoetsen, u krijgt dan meteen een assistente aan de lijn. Na 17.00 uur en in de weekenden kunt u terecht bij de Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek in het Zuyderland ziekenhuis te Geleen via 046-4009925.  

Afspraken: U kunt dagelijks een afspraak maken voor een spreekuurbezoek of een visite. Indien u een visite wilt aanvragen willen we dit liefst voor 10.30 uur weten ivm onze planning van de middagspreekuren.  

Voor alle andere medische handelingen zoals bloeddruk meten, oren uitspuiten, wratten aanstippen etc maakt u een afspraak.

 

Zorgaanbod

Naast reguliere huisartsenzorg biedt Huisartsen Hartje Dorp de volgende medische handelingen:

Chirurgische verrichtingen

Wij hebben veel ervaring met het doen van chirurgische verrichtingen en kunnen deze in de praktijk uitvoeren. U krijgt eerst een intakegesprek, waarin de huisarts bekijkt om wat voor afwijking het gaat. Hij/Zij beoordeelt dan of de verrichting mogelijk is en hoeveel tijd deze in beslag zal nemen. Daarna wordt er een afspraak voor de verrichting zelf gepland. Deze worden in de huisartsenpraktijk uitgevoerd onder plaatselijke verdoving en nemen meestal niet meer dan 30 minuten in beslag. Verrichtingen die worden gedaan bij Huisartsen Hartje Dorp:

  • Behandeling van een ingegroeide teennagel
  • Verwijderen van moedervlekken
  • Verwijderen van talgkliercystes en vetbulten
  • Verwijderen/bevriezen van wratten
  • Verwijderen/bevriezen van fibromen en andere huiduitstulpingen
  • Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl.
Onstekingsremmende injecties
Ontstekingsremmende injecties kunnen snel en effectief werken bij bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking in de heup of de schouder, maar ook bij slijtage klachten van sommige gewrichten. Wij hebben hier veel ervaring mee. Tijdens een consult beoordelen we eerst of een injectie zinvol kan zijn. Daarna worden ontstekingsremmende medicijnen besteld en wordt er een afspraak gemaakt voor het geven van de injectie.
ECG
Een elektrocardiogram of ECG (in de volksmond vaak hartfilmpje genaamd) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Het hart is een holle spier, die samentrekt onder invloed van hele kleine elektrische prikkels. Deze elektrische prikkels worden gemeten en geregistreerd door het ECG apparaat. Uit een ECG is veel informatie te krijgen over de werking en de conditie van de hartspier. Een ECG zal soms op afspraak door de assistente gemaakt worden, maar soms ook direct als uw huisarts dat nodig vindt.
Spiraaltje plaatsen/verwijderen
Een spiraaltje is een voorbehoedsmiddel dat in de baarmoeder wordt geplaatst en op die manier gedurende vijf jaar een zwangerschap voorkomt. U kunt dit in onze praktijk laten plaatsen. Eerst krijgt u een intakegesprek van 15 minuten, waarin de huisarts met u de procedure bespreekt en zo nodig kweken afneemt. Daarna wordt er een afspraak van 30 minuten ingepland voor het plaatsen van het spiraaltje. Het laten verwijderen van een spiraaltje gaat meestal sneller. U kunt hier een normale 15-minuten-afspraak voor maken. Meer informatie over het spiraaltje: www.thuisarts.nl/spiraaltje.
SOA consult
U kunt een soa hebben zonder dat u er iets van merkt. Een soa kan ook klachten geven, bijvoorbeeld: geelgroene afscheiding, branderig plassen, wratten, blaasjes, zweertjes of gele huid en geel oogwit. Denkt u dat u een soa hebt? Of wilt u zich gewoon ter controle laten testen? Maak dan een afspraak op het seksuele gezondheid spreekuur, of op het spreekuur van de huisarts. Dan kunnen wij samen met u bekijken welke tests nuttig zijn om te doen. De meeste soa’s zijn goed te behandelen als u er op tijd bij bent. Meer informatie over soa’s: www.thuisarts.nl/soa.
Spirometrie
Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar de huidige conditie van uw longen. Dit onderzoek is nodig voor de diagnose en de behandeling van longziekten. Tijdens dit onderzoek moet u hard in een soort kokertje blazen waarna de computer het volume van de uitgeblazen lucht berekent. Dit onderzoek wordt alleen op afspraak gedaan en zal ongeveer 45 minuten duren. U kunt bij zowel onze praktijkondersteuner als één van onze assistentes hiervoor terecht.
Diabetes Mellitus Type 2
Bij ons is de diabeteszorg goed geregeld via de zorggroep (Meditta). Patiënten met diabetes hebben een hoger risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit vergt een persoonlijke benadering en daarvoor zijn een aantal onderzoeken nodig. Voor patiënten met diabetes is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Dit houdt in dat u in onze praktijk om de drie maanden wordt gecontroleerd door onze praktijkondersteuner (POH) en een keer per jaar door de huisarts. Ook coördineren wij alle andere zorg die nodig is bij diabetes, zoals oog-, voet- en bloedcontroles. Dit alles zorgt voor goed georganiseerde en kwalitatief hoogwaardige zorg. Zie ook voor informatie over de ziekte: www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus.
Hart- en vaatziekten
Bij Huisartsen Hartje Dorp hebben wij een zorgprogramma voor mensen met hart- en vaatziekten (myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct (CVA), transiënt ischaemic attack (TIA), aneurysma aorta en perifeer arterieel vaatlijden). Dit houdt in dat u periodiek op de praktijk wordt gecontroleerd door de praktijkondersteuner (POH) en de huisarts. Hierbij worden klachten besproken die kenmerkend voor hart- en vaatziekten zijn en eventuele vragen beantwoord. Verder worden uw bloeddruk, gewicht en bloedwaardes gecontroleerd en wordt uw medicijngebruik bekeken. Het doel hiervan is om u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw hart- en vaatziekte en de kans op een recidief zo laag mogelijk te maken.
Stoppen met roken
Stoppen met roken is moeilijk. Daarom is het belangrijk dat u dit goed voorbereidt. Kies een gunstig tijdstip, wanneer u niet te veel aan uw hoofd heeft en er voldoende afleiding is. Lukt het u niet om te stoppen met roken? Of wilt u graag begeleiding bij het stoppen met roken? Maak dan een afspraak op ons spreekuur. Samen met onze praktijkondersteuner (POH) kunnen wij u bij het stoppen ondersteunen, eventueel met behulp van medicatie of nicotinevervangers. Dit wordt door alle verzekeraars vergoed.
Behandeling psychische klachten
Psychische klachten en problemen komen veel voor in het dagelijkse leven en kunnen een grote last voor iemand zijn. In onze praktijk is een speciale therapeut werkzaam voor patiënten met psychische klachten. Via uw huisarts kunt u een afspraak krijgen bij deze GGZ-praktijkondersteuner om meer opheldering te krijgen over uw psychische problemen of voor verdere begeleiding en behandeling van uw psychische klachten. Onze GGZ-praktijkondersteuner is laagdrempelig en snel beschikbaar en is daarom een welkome aanvulling binnen de huisartspraktijk.
Gezondheidscheck & leefstijladvies
Het is goed om zo nu en dan eens bewust stil te staan bij uw gezondheid. De vraag is of u hiervoor altijd naar uw dokter moet. Om u daarbij te helpen hebben wij hieronder een aantal situaties omschreven waarin het zinvol kan zijn een afspraak te maken voor ons spreekuur ter controle:

U heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, nierschade of suikerziekte. Dit kunt u zelf testen op testuwrisico.nl.
In uw familie komen erfelijke ziekten voor, bijvoorbeeld erfelijke tumoren of suikerziekte.
U heeft het gevoel dat u ongezond leeft (test dit op persoonlijkegezondheidscheck.nl) en u wilt actief uw leefstijl gaan verbeteren.
U wilt stoppen met roken.
In deze gevallen is het verstandig een afspraak te maken voor ons spreekuur zodat wij u kunnen helpen uw gezondheid te verbeteren.